O firmie

Kancelarię prowadzi Wojciech Nawrocki, doradca podatkowy, absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (studia magisterskie - ekonomia) oraz studiów podyplomowych m.in. na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (rachunkowość) oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (podatki), wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem 10477. Otrzymał również świadectwo kwalifikacyjne Min. Fin. nr 14036/99 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 1994 roku zajmuje się profesjonalnym prowadzeniem księgowości, głównie dla spółek osobowych i kapitałowych (w tym także z udziałem kapitału zagranicznego).

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych w zakresie rachunkowości i podatków. Nasza współpraca opiera się na indywidualnym podejściu do każdego klienta, elastycznym dostosowaniu się do jego potrzeb, przy maksymalnym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doświadczenia. Sumienność, rzetelność i terminowość to zasady, które pozwalają nam budować dobre relacje z naszymi klientami oparte na fundamencie wzajemnego zaufania.

Aby spełnić wymogi ustawowe a jednocześnie sprostać oczekiwaniom naszych klientów ciągle podnosimy swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i warsztatach.

Wykonywanie zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód doradcy podatkowego zobowiązuje nas do zachowania w tajemnicy poznanych faktów i informacji.

Kancelaria posiada polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie obejmuje:

  • czynności doradztwa podatkowego,
  • czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Naszym klientom oferujemy również pomoc specjalistów z innych dziedzin m.in.:

  • radców prawnych,
  • biegłych rewidentów,
  • informatyków.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zapraszamy do współpracy.


Wojciech Nawrocki | Doradca Podatkowy, e-mail: wojciech@nawrocki.net.pl, tel./fax 061 824 14 43, tel. kom. 0 601 471 669

InfoSerwis : tworzenie stron internetowych